BIP logo

Inwestycje Norway Grants - Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów

Projekt miał na celu stworzenie i wypromowanie nowoczesnego, pilotażowego Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów, który jest wzorem do stworzenia sieci podobnych punktów na terenie miasta Krakowa i regionu.


Projekt współfinansowany w ramach:
Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Priorytet:
2.1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii

Całkowita wartość projektu:
około 2 103 532 EUR, tj.: około 8 393 512,57 zł
Wartość dofinansowania:
1 619 582 EUR, tj.: około 6 374 998,66 zł
Opis projektu:
Projekt miał na celu stworzenie i wypromowanie nowoczesnego, pilotażowego Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów, który jest wzorem do stworzenia sieci podobnych punktów na terenie miasta Krakowa i regionu. Realizacja zakresu rzeczowego pozwoliła na osiągnięcie zamierzonego w projekcie efektu ekologicznego poprzez:Przywieź i posegreguj. Zasada działania Lamusowni jest następująca: mieszkańcy Miasta Krakowa mogą przywieźć odpady, które następnie pozostawiają w specjalnych pojemnikach na terenie obiektu. Osoba pozostawiająca odpady jest zobowiązana do umieszczenia ich w wyznaczonych kontenerach. Odpady pozostawiane na terenie punktu są podzielone na frakcje (kategorie), czyli różne rodzaje odpadów.
Do Lamusowni są przyjmowane n/w rodzaje odpadów:Lp.Frakcja odpadów
1.Meble i inne odpady wielkogabarytowe
2.Zmieszane metale
3.Tektura
4.Gazety/Makulatura
5.Tworzywa sztuczne – opakowaniowe i nieopakowaniowe
6.Opakowania po chemii gospodarczej
7.Szkło bezbarwne
8.Szkło kolorowe
9.Opony (również z felgami)
10.Cegły/Beton
11.Zmieszane drewno
12.Małe urządzenia elektroniczne i elektryczne
13.Urządzenia chłodzące
14.Sprzęt AGD (inny niż urządzenia chłodzące i małe urządzenia elektroniczne i elektryczne)
15.Drewno impregnowane
16.Odpady niebezpieczne

Konstrukcja obiektu jest dostosowana w taki sposób, aby korzystanie z niej było dla użytkowników łatwe, intuicyjne i zachęcało do kolejnych odwiedzin.


Informacje o projekcie można znaleźć na:


www.lamusownia.krakow.pl
www.zikit.krakow.pl
www.ekocentrum.krakow.pl