BIP logo

Projekty HORIZON 2020 - Projekt pn. “Smart EPC”

Projekt Smart EPC

To projekt partnerski współfinansowany ze środków programu HORIZON 2020.

Koordynatorem projektu jest Chorwacja a partnerami: Hiszpania, Francja, Polska, Belgia.

 

Wartość projektu dla Krakowa: 333 433 PLN

Wartość dofinansowania: 333 433 PLN

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Okres realizacji: 2022–2025

 

Główne korzyści w ramach realizacji projektu:

 

Projekt polega na opracowaniu nowych standardów wymiany oświetlenia ulicznego na podstawie umów EPC (Energy Performance Contracting) wraz z rozszerzeniem o elementy typu Smart City, np. ładowarki, nadajniki do systemów obliczeniowych poziom zanieczyszczenia światłem, infrastrukturę do transmisji danych, itp. Ideą projektu jest wykorzystanie infrastruktury oświetlenia ulicznego zmodernizowanej poprzez umowy o poprawę efektywności energetycznej jako szkieletu infrastruktury Smart City, czyli zintegrowanie usług energetycznych z usługami niezwiązanymi z energią.

Miasto Kraków, podobnie jak Warszawa oraz Murcja (Hiszpania) występują w projekcie jako miasta pilotażowe, które zobowiązały się do wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne w oparciu o wypracowane w ramach projektu standardy. Kraków zobowiązał się do wymiany 10 000 punktów świetlnych na oświetlenie LED.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej projektu:

bit.ly/smartEPC

Zachęcamy także do subskrypcji newslettera z aktualnymi informacjami o tym co dzieje się w projekcie:

bit.ly/smartEPCnews