BIP logo

Inwestycje UE - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie

W projekcie przewidziano realizację 3 zadań:

1. Rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS)

2. Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS), w tym budowa kanalizacji światłowodowej

3. Rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem

Poprzez te działania Gmina Miejska Kraków chce przyczynić się do stworzenia lepszych i bezpieczniejszych warunków dla ruchu pieszych, rowerzystów, komunikacji zbiorowej.  
  Projekt współfinansowany w ramach:

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Działanie:

8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych”
Całkowita wartość projektu:

46 183 373,09 PLN

Wartość dofinansowania:

31 982 406,58 PLN

Projekt realizowany w latach:

2010-2015  

Opis projektu:

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano rozszerzenie sytemu Zarządzania Transportem Publicznym, w tym – Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (tablice na przystankach).

Na krakowskich przystankach pojawiły się 203 nowe tablice informujących o czasie w jakim nadjedzie tramwaj oraz o ewentualnych utrudnieniach w ruchu. Poza elektronicznymi tablicami na przystankach w miejscach, w których obserwuje się największe natężenie ruchu pieszych, zamontowano 10 tablic informacyjnych o sieci komunikacyjnej miasta. Mają one wspomóc działania informacyjne na terenie Krakowa poprzez wyświetlanie danych na temat aktualnych utrudnień i zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.  

Ponadto w ramach projektu rozszerzono System Obszarowego Sterowania Ruchem. W ramach zadania zmodernizowano i włączono do systemu 45 sygnalizacji świetlnych na terenie Krakowa. Pozwala to m. in. zapewnić priorytet dla komunikacji tramwajowej i tym samym skrócić czas przejazdu. Jednym z elementów modernizacji było również objęcie skrzyżowań monitoringiem.

Realizacja Projektu umożliwi efektywne zarządzanie ruchem i transportem publicznym oraz udostępni bogaty materiał analityczny do procesów planowania i projektowania rozwoju infrastruktury transportowej. Realizacja projektu zapewni użytkownikom dróg możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji o warunkach ruchu.

Komplementarnym do wymienionych wyżej działań zadaniem jest zrealizowana w ramach projektu kompleksowana modernizacja Centrum Sterowania Ruchem znajdującego się w siedzibie ZIKIT przy ul. Centralnej. Centrum obsługuje się wszystkie główne systemy związane z zarządzaniem ruchem. W ramach modernizacji m.in.:

– uruchomiono system łączności radiowej dla Centrum Sterowania Ruchem
– doposażono Centrum w nowe urządzenia, w tym nową ścianę wizyjną wyświetlającą sytuację na krakowskich drogach,
– uruchomiono nowy system kolejkowania i przyjmowania zgłoszeń na infolinii,
– zmodernizowano system zasilania oraz chłodzenia serwerowni Centrum w celu poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania obsługiwanych systemów.  

W projekcie przewidziano realizację 3 zadań:

1. Rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS)

2. Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS), w tym budowa kanalizacji światłowodowej

3. Rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem Poprzez te działania Gmina Miejska Kraków chce przyczynić się do stworzenia lepszych i bezpieczniejszych warunków dla ruchu pieszych, rowerzystów, komunikacji zbiorowej.