BIP logo

Inwestycje UE - Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie

 
Podstawowe dane inwestycji:

Całkowita wartość projektu: 126 890 043,52 PLN

Wartość dofinansowania: 60 364 809,46 PLN

Okres rzeczowej realizacji projektu: 04.03.2010 r. – 15.10.2011 r.

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca Projekt: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie  

Konieczność przebudowy, jakże ważnego dla Miasta węzła komunikacyjnego, spowodowana była wyczerpującymi się możliwościami przepustowymi skrzyżowania. Zagospodarowanie przestrzenne terenów otaczających rondo, bazujące na istniejących wielkopowierzchniowych centrach handlowych i obiektach usługowych oraz wykonane analizy przedrealizacyjne wskazywały utrzymujące się przez większą część doby kongestie,  występujące na wszystkich wlotach skrzyżowania i skutkujące długim oczekiwaniem pojazdów na przejazd.

Narastające utrudnienia w ruchu zarówno pojazdów indywidualnych jak również pojazdów komunikacji zbiorowej,
a także zagrożenie bezpieczeństwa przejazdu skłoniły władze Miasta Krakowa do podjęcia działań skutkujących zlikwidowaniem utrudnień i problemów w tym obszarze.

W ramach wykonanych prac istniejące jednopoziomowe rondo Ofiar Katynia zostało przebudowane na skrzyżowanie trzypoziomowe, gdzie relacje na wprost poprowadzone zostały bezkolizyjnie i są realizowane przez estakadę i tunel, natomiast relacje skrętne obsługiwane są przez rondo z wyspą centralną na poziomie „0″. W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie Krakowa, powstał nowoczesny, trzypoziomowy węzeł odznaczający się wysokim poziomem przepustowości i bezpieczeństwa (bezkolizyjność na poziomie -1 i 1).

Podkreśleniu zasługuje fakt, iż węzeł Ofiar Katynia w Krakowie stanowił i stanowi bardzo istotny element systemu komunikacyjnego w północno-zachodniej części Miasta.

Przedsięwzięcie inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków objęte zakresem rzeczowym projektu pod nazwą „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie”, zakończono rzeczowo w 2011 roku.

W imieniu Gminy Miejskiej Kraków realizatorem przedmiotowej inwestycji był Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie wpłynęła bezpośrednio na poprawę stanu dróg krajowych położonych poza siecią TEN-T. Zwiększono przepustowość węzła poprzez przebudowę skrzyżowania jednopoziomowego na trzypoziomowe, zwiększenie liczby pasów ruchu oraz poprawę stanu nawierzchni. Dzięki wprowadzeniu ruchu bezkolizyjnego w relacjach na wprost oraz lepszej organizacji ruchu w relacjach skrętnych poprawie uległo bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Realizacja inwestycji długofalowo zwiększy komfort podróżowania zarówno transportem publicznym jak również indywidualnym oraz przyczyni się do poprawy dostępność do prowadzonych w Krakowie usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, warunków życia mieszkańców oraz zwiększeniu dostępności dóbr publicznych.