BIP logo

Inwestycje UE - Rozbudowa linii tramwajowej KST: ul. Lipska – ul. Wielicka

Inwestycja polega na budowie nowej trasy tramwajowej, stanowiącej kolejny etap Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Wybudowana trasa tramwajowa o długości ok. 1,7 km będzie przyczyniać się do zwiększenia udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Poprawi obsługę komunikacyjną osiedli mieszkaniowych i zakładów pracy w Krakowie Płaszowie, odciąży jeden z głównych szlaków komunikacji tramwajowej w mieście, pozwoli skrócić czas przejazdu transportem publicznym.
Projekt współfinansowany w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Działanie:

7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych”

Całkowita wartość projektu: 164 686 666,45 PLN

Wartość dofinansowania: 67 741 500,96 PLN

Przewidywany okres rzeczowej realizacji projektu: 06.09.2013 r. – 15.09.2015 r.

Informacje o projekcie:

Inwestycja polega na budowie nowej trasy tramwajowej, stanowiącej kolejny etap Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Wybudowana trasa tramwajowa o długości ok. 1,7 km będzie przyczyniać się do zwiększenia udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Poprawi obsługę komunikacyjną osiedli mieszkaniowych i zakładów pracy w Krakowie Płaszowie, odciąży jeden z głównych szlaków komunikacji tramwajowej w mieście, pozwoli skrócić czas przejazdu transportem publicznym.

Zakres realizacji inwestycji:
– rozbudowa ulicy Saskiej,
– przebudowa skrzyżowania ul. Wielickiej z ul. Prokocimską,
– przebudowa skrzyżowania ulic: Saska-Lipska-Kuklińskiego,
– budowa odcinka ul. Gromadzkiej i rozbudowa ul. Prokocimskiej wraz z drogą serwisową,
– budowa i rozbudowa dróg gminnych o parametrach klasy L i D wraz z odwodnieniem, rozbudowa linii tramwajowej KST wraz z peronami tramwajowymi o nawierzchni dopuszczającej zbiorową komunikację autobusową oraz przejazd pojazdów uprzywilejowanych,
– budowa obiektów inżynierskich – estakady tramwajowej nad torami PKP,
– budowa ekranów akustycznych,
– budowa zbiornika retencyjnego i przepompowni wód deszczowych, odwodnienia,
– budowa podstacji trakcyjnej z instalacjami technologicznymi i wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, ogrzewania i wentylacji mechanicznej,
– budowa oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, trakcji tramwajowej,
– budowa systemu sterowania obszarowego i informacji pasażerskiej,
– przebudowa sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej oraz technologicznych kanałów przełazowych c.o.,
– rozbiórka budynków gospodarczych.

Cele projektu obejmują:
– poprawę jakości usług i infrastruktury transportu publicznego w Krakowie,
– poprawę dostępności komunikacyjnej Krakowa Płaszowa,
– wzrost liczby pasażerów transportu zbiorowego,
– zwiększenie niezawodności transportu zbiorowego,
– poprawę dostępności transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych,
– zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez przejęcie ruchu pasażerskiego z gałęzi transportu mniej przyjaznych dla środowiska przez transport szynowy.