BIP logo

Inwestycje UE - Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

„Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  

Całkowita wartość projektu: 139 769 813,34 zł

Wartość dofinansowania: 76 457 668,80 zł

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Działania 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze aglomeracji krakowskiej poprzez poprawę infrastruktury drogowo-tramwajowej publicznego transportu zbiorowego w mieście.

Przebudowa zdegradowanych odcinków torowisk tramwajowych będzie miała wpływ na poprawę płynności ruchu, bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu oraz ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. Projekt będzie uwzględniać elementy redukujące/minimalizujące oddziaływanie hałasu /drgań/, zanieczyszczeń powietrza oraz elementy promujące zrównoważony rozwój układu urbanistycznego. W celu poprawy dostępu do usług transportu publicznego osobom niepełnosprawnym, starszym, czy też opiekunom z dziećmi, zmodernizowane zostaną perony, przystanki, wiaty tramwajowe wykorzystując rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo podróżnych w okresie oczekiwania na przyjazd tramwaju, wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

Projekt swoim zakresem obejmuje 7 zadań:

1. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Basztowej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
2. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną „Tenczyńska”
3. „Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową podstacji trakcyjnej „Bieńczycka””
4. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
5. „Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
6. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
7. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Królewska, Podchorążych,  Bronowicka w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.  

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci .

Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na wskazanej powyżej stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.