BIP logo

Inwestycje UE - Małopolski System Informacji Turystycznej

Projekt pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej” (MSIT) jest projektem własnym Województwa Małopolskiego ujętym w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Województwa Małopolskiego. Partnerami projektu jest 25 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, w tym Gmina Miejska Kraków.
Projekt współfinansowany w ramach:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny MRPO 2007 – 2013

Działanie:
3.1. Schemat A Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej

Całkowita wartość projektu:
1 633 111,39 PLN

Wartość dofinansowania:
1 375 198,87 PLN

Informacje o projekcie:
Projekt pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej” (MSIT) jest projektem własnym Województwa Małopolskiego ujętym w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Województwa Małopolskiego. Wartość projektu wynosi 19 221 533,43 zł, natomiast wartość dofinansowania zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 17 sierpnia 2010r. wynosi 14 366 924,57 zł. Partnerami projektu jest 25 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, w tym Gmina Miejska Kraków.

Projekt MSIT polega na zbudowaniu zintegrowanego regionalnego systemu informacji turystycznej w Województwie Małopolskim, składającego się z warstwy analogowej (tzw. Informacji tradycyjnej) oraz warstwy cyfrowej, połączonych zintegrowanym systemem zarządzania.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionu, podniesienie jakości usług i stopnia satysfakcji klientów, dostarczanie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu.

W ramach projektu, w części analogowej tworzona jest sieć jednostek świadczących usługi informacji turystycznej (IT) poprzez dostosowanie jednostek już istniejących do standardów MSIT oraz budowę nowych jednostek), które wyposażone będą w meble i elementy aranżacyjne, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz znaki do nich kierujące.

Jednocześnie opracowany zostanie system kategoryzacji jednostek IT, manual obsługi turysty, w ramach którego przeprowadzony będzie ciąg szkoleń dla kadry zatrudnionej w jednostkach IT oraz zintegrowany system oznakowania małopolskich atrakcji i obszarów atrakcyjnych turystycznie. Ponadto przygotowane zostaną różnorodne publikacje i materiały promocyjne służące informacji turystycznej, które będą dostępne w jednostkach IT i dystrybuowane nieodpłatnie.

W części cyfrowej tworzony będzie zintegrowany system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych z wykorzystaniem najnowszych technologii, regionalny portal turystyczny oraz sieć infokiosków.

W Krakowie punkt IT powstał w budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle. Informacji turystom udzielać będą wykwalifikowani pracownicy w pomieszczeniu liczącym 96,75 m2, wyposażonym wg wizualizacji MSIT.