BIP logo

Inwestycje UE - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym

Projekt pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.


Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 20.12.2018 r. Beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków


Całkowita wartość projektu: 19 654 500,00


Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 15 435 243,90 zł


Wartość dofinansowania: 12 951 951,29 zł.


Okres rzeczowej realizacji projektu: 01.09.2018 r.– 30.06.2022 r.


Projekt obejmuje budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego Bronowice, łączącego komunikację miejską autobusy, tramwaje i pozamiejską kolej z transportem indywidualnym.


Na węzeł składać się będzie: terminal autobusowy z budynkiem dworca w tym: miejsca postojowe dla autobusów, przystanki, punkty sprzedaży biletów, poczekalnie, systemy informacyjne, toalety oraz wielopoziomowy parking typu PR ok. 200 miejsc postojowych, w tym ok. 8 dla os. niepełnosprawnych wraz z obsługą komunikacyjną i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowane wewnątrz łącznicy drogowej w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Bronowickiej, Balickiej.


Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków wynikające ze zwiększenia podróżowania komunikacją zbiorową oraz podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej.