BIP logo

Inwestycje UE - Budowa Parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Mały Płaszów w Krakowie

 

Projekt pn. „Budowa Parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Mały Płaszów w Krakowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddzialanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 26.09.2017 r. Beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków a realizatorem Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 3 942 210,00 zł

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 3 205 048,78 zł

 

Wartość dofinansowania: 2 724 291,46 zł.

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 11.08.2017 r.– 30.05.2019 r.

 

Projekt obejmował budowę parkingu P+R zlokalizowanego w Małym Płaszowie na wysokości pętli tramwajowej i autobusowej (ul. Lipska). Pojemność parkingu zaplanowano na 165 miejsc parkingowych.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków wynikające ze zwiększenia podróżowania pojazdami tramwajowymi w transporcie publicznym oraz podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej.

 

Celami bezpośrednimi są:

 

– zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów transportu indywidualnego w wyniku integracji różnych środków systemu transportu miejskiego i podmiejskiego,

 

– zwiększenie dostępności usług transportowych dla osób niepełnosprawnych,

 

– zmniejszenie deficytu miejsc parkingowych w śródmieściu funkcjonalnym,

 

– poprawa jakości środowiska naturalnego.

 

P+R “Mały Płaszów” znajduje się przy ul. Bagrowej. Aby dojechać na parking należy z ulicy Lipskiej skręcić w ulicę Mierzei Wiślanej i następnie w ulice Bagrową. Parking działa w systemie zamkniętym.