BIP logo

Inwestycje UE - „Budowa Parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Bieżanów w Krakowie

Projekt pn. Budowa Parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Bieżanów w Krakowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.


Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 26.09.2017 r.


Beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków


Całkowita wartość projektu: 4 613 887,46


Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 2 631 683,26 zł


Wartość dofinansowania: 1 813 756,10


Okres rzeczowej realizacji projektu: 18.09.2015 r.– 28.02.2018 r.


Projekt obejmuje budowę parkingu w systemie P&R w rejonie pętli tramwajowej Bieżanów. Wybudowano 110 miejsca postojowe w tym 5 dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca wyposażone w dystrybutory do zasilania pojazdów z silnikami elektrycznymi.


Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków wynikające ze zwiększenia podróżowania pojazdami tramwajowymi w transporcie publicznym oraz podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej.